71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Adaptivno uzorkovanje

Koristite drugi način podešavanja slika kako biste smanjili vrijeme renderiranja bez ugrožavanja konačnog kvaliteta slike.