71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Toon shader

U kombinaciji sa Contour Filter, napredni toon shader pruža nefotorealistično rješenje.