71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Composition tools”

Uspostavite privlačne kompozicije koristeći Divine Proportion, Layout Grid, Perspective Guides i Mirror Painting alate