71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Color mixing”

Koristite točak boja, mikser, setove boja i harmonije da napravite savršenu paletu boja