71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Fleksibilan razvoj procesa, Modificirajte cijele operacije i prerasporedite alate na različite pozicije obrade kako bi skratili vrijeme razvoja.