71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Optimizacija zasnovana na vremenu, Analizirajte operacije i potprograme sa više zadataka kako bi poboljšali efikasnost i smanjili ukupno vrijeme ciklusa obrade.