71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Subsurface scatter

Podzemno rasipanje sa tragom zraka visokih performansi eliminiše potrebu za podešavanjem tačaka.