71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Podrška za Jpeg kompresiju”

Kreirajte Zip datoteke koje se same raspakuje koje sadrže datoteke komprimirane Jpeg kompresijom, isporučujući do 25% kompresije JPEG slika bez gubitka u kvaliteti.