71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Oksfordski sažeti rječnik”

Sada standardni u WordPerfect Office , Oksfordski sažeti rječnik sadrži desetine hiljada definicija, fraza, fonetskih pravopisa iz svih vrsta engleskog jezika širom svijeta, kao i naučne i specijalističke riječi.