71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Kartica Efekti

Okruženje zasnovano na zadacima – Primijenite principe navigacije od snimka do snimka alata za ocjenjivanje boja koristeći široku lepezu efekata.