71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Creative content-Kreativni sadržaj”

 U samoj srži PaintShop Pro-a je kreativnost. Zbog toga smo dodali nove kistove, palete boja, gradijente, uzorke i tube..