71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Automatizacija dizajna, Koristite vizualno programiranje za generiranje skripti koje automatiziraju ponavljajuće i složene zadatke, uključujući elektrifikaciju i signalizaciju;