71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Modeliranje terena, Kreirajte digitalne modele topografije za studije korištenja zemljišta, planiranje transportnog sistema i simulacije toka vode.