71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

TeamViewer Bussines

Profesionalni softver

TeamViewer Business

Karakteristike:

  • Pristup i upravljanje računarima na daljinu;
  • Siguran pristup bez nadzora;
  • Daljinsko štampanje za Mac i Windows na bilo kom štampaču;
  • Dijeljenje datoteka;
  • Pristup preko platforme;
  • Tehnička podrška putem telefona