71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Substance 3D Designer

Substance 3D Designer

Uz Substance 3D Designer, kreirajte bešavne materijale i uzorke, filtere za slike, svjetla okruženja ili čak 3D modele. Svako sredstvo može proizvesti beskonačne varijacije.

Industrijski standard za izradu materijala.
Substance 3D Designer se koristi u mnogim industrijama i u središtu je većine materijala za videoigre i vizuelne efekte. Parametarski materijali supstanci su podržani u većini 3D alata za kreiranje i neprimjetno će se integrisati u svaki radni tok. Šaljite svoje materijale direktno u Substance 3D Painter i Stager.

Nedestruktivno, nelinearno. Radni tok zasnovan na čvorovima omogućava vam da koristite širok spektar pristupa. Bilo koji korak procesa uvijek se može kasnije izmijeniti. Probajte sve, prilagodite bilo kada.

Beskrajne mogućnosti, beskonačne kombinacije. Designer dolazi sa bogatom bibliotekom čvorova za kreiranje vaših sredstava od nule. Nadogradite i učite iz hiljada materijala iz Substance 3D Assets i Substance 3D Community Assets.

Idite dalje od materijala. Generirajte dinamičke 3D modele ili kombinirajte postojeće elemente kao što su krive i kitbash modeli. Kreirajte parametarska svjetla okruženja za korištenje u bilo kojoj aplikaciji koju podržava Substance 3D.

Integriše se u bilo koji radni tok. Designer dolazi sa opsežnim API-jem za skriptiranje tako da možete prilagoditi aplikaciju svojim potrebama.