71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

MotionBuilder

AUTODESK

AUTODESK MotionBuilder

Napravite visokokvalitetne 3D animacije likova s unaprijed napravljenim potezima.

Snimite, uredite i reprodukujte složene animacije pomoću softvera MotionBuilder 3D za animaciju likova. Radite u interaktivnom okruženju optimiziranom da vam pomogne da radite brže i efikasnije bez ugrožavanja kreativnosti.

MotionBuilder karakteristike:

3D motor u realnom vremenu

Kreirajte realistične pokrete likova koristeći jedan od najbržih alata za animaciju u industriji.

• Uređivanje snimanja pokreta

Fino podesite animacije likova pomoću proizvodnih alata koji se koriste za manipulaciju podacima snimanja pokreta.

• Glatka interoperabilnost

Uključeni komplet za razvoj softvera i FBX razmjena podataka omogućavaju lahku interoperabilnost sa drugim 3D aplikacijama.