71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

BIM Collaborate Pro

AUTODESK

BIM Collaborate Pro

BIM Collaborate Pro, ranije poznat pod imenom BIM 360 Design, pruža mogućnost saradnje na cloud-u omogućavajući rad više ljudi na istom modelu (uključuje Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D i Collaboration for Plant 3D). Za timove koji trebaju biti koautori u Revitu, Civil 3D ili Plant 3D i upravljati razmjenom podataka.

Autodesk BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro povezuju projektantske i izvođačke timove u jednu platformu i tako poboljšavaju rezultate projekta.

  • Poboljšana komunikacija zbog jednostavnih alata
  • Ubrzani radni tok zbog mogućnosti rada više korisnika na jednom modelu (samo BIM Collaborate Pro)
  • Smanjenje broja prepravki u projektu i mogućnost kreiranja projektnih pitanja zbog bolje
    projektne dokumentacije.
NUDIMO SAMO NAJBOLJE

Karakteristike BIM Collaborate Pro