71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Time Stretch”

Gledajte film u svoje vrijeme. Podesite brzinu reprodukcije video zapisa tako da odgovara vremenu koje imate na raspolaganju. Možete ubrzati reprodukciju do 2 puta brže ili usporiti na pola brzine.