71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Pristup statistici dokumenata”

Brzo pristupite vitalnim statistikama dokumenata u WordPerfect-u, kao što su broj riječi, broj znakova, broj redova i još mnogo toga.