71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“Podrška za Unicode”

Da bi se osiguralo da se međunarodni znakovi prikazuju za nazive datoteka u Zip datoteci.