71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

NDI video preview streaming

Daljinski prezentujte visokokvalitetni sadržaj sa videom preko cijelog ekrana preko IP-a na bilo kom NDI prijemniku ili “studio” softveru za web emitovanje.