71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Koordinacija modela

Automatsko otkrivanje sudaranja elemenata, grupisanje po tipu i procjene za izvođenje u folderima.