71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“CorelDRAW.app for iPad”

Aplikacija za ilustraciju vektora i grafički dizajn na iPad-u.