71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

“CAPTURE”

Za snimanje ekrana. Snimite i sačuvajte slike ekrana vašeg računara, uključujući cijeli ekran, pojedinačne prozore ili liste menija, jednim klikom sa CAPTURE.