71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Analizirajte kretanje mašine, Provjerite kretanje pojedinačnih linearnih i rotacijskih osovina stroja kako bi istaknuli probleme koji bi mogli uticati na kvalitetu dijelova.