71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Multi-tasking mašine, Simulacija, verifikacija i naknadna obrada posebno razvijena za Nakamura-Tome mašine.