71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

TeamViewer Premium

TeamViewer Premium licenses

Pretplata za jednu godinu.

Uključuje 15 licenciranih korisnika, omogućavajući jednom korisniku da istovremeno otvori 1 sesiju ( 1 session open at a time )

Karakteristike:

  • Pristup i upravljanje računarima na daljinu
  • Siguran pristup bez nadzora
  • Daljinsko štampanje za Mac i Windows na bilo kom štampaču
  • Dijeljenje datoteka
  • Pristup preko platforme
  • Tehnička podrška putem telefona
  • Prilagođene informacije o uređaju
  • Izvještavanje o korisničkom pristupu
  • TeamViewer web klijent
  • Sastanci i prezentacije