71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

ShotGrid

ShotGrid™ je softver za upravljanje proizvodnjom, koji ubrzava radni proces za kreativne studije. Opremljen je da zadovolji potrebe kreativnog praćenja produkcije, omogućavajući timovima, od velikih do manjih studija, da se fokusiraju na stvari koje su važne.
Uz ShotGrid možete oživjeti kreativne vizije, pratiti rokove i upravljati budžetima, pomoću moćnih alata za praćenje projekata.
Pojačajte saradnju pomoću alata za reprodukciju i pregled medija. Pokrenite produkciju na svoj način pomoću prilagodljivih radnih tokova, integracija aplikacija i otvorenog ekosistema. Koristi se u industriji filmova, TV-a i igara od strane producenata, supervizora, programera, umjetnika idr.

Studio Animal Logic

Animal Logic je jedan od vodećih svjetskih nezavisnih studija za animaciju i vizualne efekte, sa studijima u Sydneyu i Vancuoveru i razvojnim uredom u Los Angelesu. Najpoznatiji smo po stvaranju animiranih i hibridnih porodičnih filmova, kao što su Happy Feet, The Lego Movie, The Lego Batman Movie i Peter Rabbit. Ja sam menadžer proizvodnje, a posljednjih nekoliko godina služim i kao naš konsultant za radni proces upravljanja proizvodnjom. Tokom naše nedavne integracije ShotGrid-a (ranije ShotGun softvera), bio sam glavni vlasnik proizvoda i arhitekta toka posla.

Izazov

Jedan od najvećih izazova sa kojima se studiji suočavaju je davanje prioriteta kreativnosti i ispunjavanje očekivanja klijenata, sve dok se uzimaju u obzir budžetska i vremenska ograničenja. Kako produkcije postaju složenije, upravljanje velikim skupovima podataka i informacijama je ključno za okretan rad kao studio i donošenje sigurnih kreativnih i tehničkih odluka za pomicanje projekata naprijed. Čvrsti sistem praćenja proizvodnje je okosnica efikasnog post-produkcijskog procesa – u Animal Logic-u smo znali da je našem prethodnom sistemu potrebna vizija kako bi se održala agilnost u operacijama.

Rješenje

Počevši od januara 2019. godine, radio sam sa malim timom za istraživanje i razvoj na integraciji ShotGrid-a u naš cjevovod što je lakše moguće.U to vrijeme, bili smo usred produkcije, tako da nije bilo praktično, niti moguće potpuno isključiti cijeli naš sistem i preći direktno na ShotGrid. Umjesto toga, razvili smo prilagođeno rješenje koje bi sinhronizovalo informacije iz našeg internog sistema sa ShotGrid-om u realnom vremenu.

Da bi smo shvatili kako bismo mogli integrirati sve u ShotGrid otprilike u isto vrijeme, počeli smo s mapiranjem našeg trenutnog cjevovoda i detaljima kako se svaki dio podataka prati. Naš vlasnički sistem je upravljao kreiranjem snimaka i materijala i skoro svim ostalim što je generisalo datoteke u toku; da bismo integrisali ShotGrid, razvili smo robusnu komunikacijsku skriptu koja bi sinhronizovala dvije platforme kad god bi nova verzija bila provjerena i prikazana. U našem ažuriranom toku rada, sve nove verzije se prvo unose u sistem, a zatim se istovremeno učitavaju u ShotGrid. Trenutno se oslanjamo na našu vlastitu platformu za upravljanje datotekama, dok ShotGrid pokreće upravljanje proizvodnjom, uključujući zakazivanje, zadatke, pregled, verzioniranje i analizu podataka.

Naš prvi projekat baziran na ShotGridu-u započeli smo u augustu 2019. godine, tako da je integracija trajala oko 8 mjeseci. Naš cjevovod je izgrađen tako da oduzima procese iz umjetnikovih ruku i stavlja ih na mašine gdje god je to moguće, a uvođenje ShotGrid-a je bilo sastavni dio upravljanja prilivom podataka generisanih kompleksnom produkcijom. Trenutno radimo na projektima u Sydneyu i Vancuoveru i imamo više od 350 ShotGrid korisnika, ali na vrhuncu proizvodnje, približavat ćemo se 500+ korisničkih računa.

„Naš cjevovod je napravljen za brzinu i obim, a uvođenje ShotGrid-a je bilo sastavni dio upravljanja prilivom podataka generisanih u složenim produkcijama.“

Karakteristike

Omogućavanje našem cijelom timu udaljeni pristup zasnovanog na oblaku bilo je ključno na početku pandemije COVID-19. Željeli smo izbjeći korištenje tvrdo kodiranih direktnih puteva do lokalne instalacije ShotGrid-a, što bi usporilo platformu i učinilo veze slabijim. Ažurirali smo ograničenja IP adresa tako da se zaposleni mogu prijaviti na ShotGrid od kuće, uz održavanje strogih sigurnosnih protokola za zaštitu cijelog posla i komunikacije. Prelazak na udaljenu radnu snagu koristeći ShotGrid bio je relativno besprijekoran, a naš tim idalje ima pristup zadacima u realnom vremenu, bilješkama i verzijama koje se obrađuju kroz našu fazu renderiranja i uvoze u ShotGrid.

Uređivačka linija je srce naših projekata, a mi smo kreirali prilagođeni ShotGrid radni tok za ažuriranje raspona okvira i generisanje izvještaja o promjenama uređivanja. Također smo razvili prilagođeni alat za praćenje dijaloga u ShotGrid-u, koji povezuje govor sa likovima i snimcima. Još jedno veliko ažuriranje sa ShotGrid-om je mogućnost uključivanja statusa verzije na sredstva, omogućavajući timovima da brzo identifikuju da li je verzija odobrena ili je rad u toku, ko je pregledao i kada itd.

ShotGrid je centralno središte svih timskih bilješki, što je pojednostavilo naš process za pregled i isporuku verzija. Prije integracije ShotGrid-a, praćenje izvanrednog posla i upravljanje dolaznim zahtjevima za ažurirane verzije bio je težak proces koji se rješavao putem e-pošte. U našem trenutnom toku rada pregleda, sve verzije se dijele od ShotGrid-a do editorijala, gdje se sekvence režu zajedno tako da se efekti i animacija gledaju u kontekstu. Interni dnevni listovi se vode kroz ShotGrid za reprodukciju u RV-u i pregled sa napomenama. Prilagodili smo RV s dodatnim menijima i vlastitim alatima za gore i dole verzije i zasivili sve snimke na koje ne želimo da se fokusiramo tog dana. Tokom cijelog procesa, prilagođeni widgeti se postavljaju da istaknu sve neriješene zahtjeve ili verzije koje zahtijevaju praćenje. Umjesto da traže po posljednja tri dana ili pregledaju kako bi pronašli i podijelili verzije, widgeti automatiziraju ovaj process i štede nadzornicima i koordinatorima proizvodnje sate vremena koje mogu potrošiti na podršku svojim timovima.

Kako bi pojednostavili upravljanje velikim odjelima, supervizori prate raspored i napredak tima prema ciljevima putem ShotGrid Pages. Ovo oslobađa dodatno vrijeme nadzornicima da razgovaraju o kreativnim aspektima produkcije s umjetnicima, kao što je kako poboljšati snimak ili razviti lik na način koji omogućava maksimalnu efikasnost u budućnosti.

Trenutno ispitujemo nove metode za pregled i analizu projektnih podataka u ShotGrid-u kako bismo preciznije predvidjeli našu potrebu rendera, što će pomoći u licitiranju i određivanju obima posla za potencijlne projekte. Kada su projekti aktivni, koristimo ShotGrid za procjenu produktivnosti i performansi tako da što bolje razumijemo naš interni prosjek udaranja, kako ga ja zovem. Ova brojka je omjer interne iteracije prema verzijama prezentacije ili broj verzija koje moramo razviti i interno prikazati, prije nego što je supervizor odobri da se pokaže direktoru.

Kako naši projekti postaju sve složeniji, naš skup podataka će nastaviti da raste. ShotGrid je suštinsko rješenje za cjevovode koje prati velike količine podataka i ističe ključne informacije koje su našim menadžerskim timovima potrebne da brže i pouzdanije donose kritične odluke tokom proizvodnje.

Naš krajnji cilj je pomoći našim umjetnicima da provode više vremena animirajući i modelirajući bez prekidanja njihovog kreativnog toka. Sa strane upravljanja proizvodnjom, naš fokus je na isporuci ovih kreativnih ideja na ekran sa planom koji je izvodljiv u okviru budžeta i prema rasporedu. Sa ShotGrid-om koji je centralni u našem cjevovodu, možemo bolje postići oboje.

“ShotGrid je suštinski sistem za praćenje proizvodnje koji prati velike količine podataka i ističe ključne informacije koje su našim vodećim timovima potrebne da brže i pouzdanije donose kritične odluke tokom proizvodnje.”

Autor: Sean McAlear, menadžer proizvodnje, Animal Logic