71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Revit 2023

AUTODESK

Revit 2023

Revit BIM softver pomaže timovima za arhitekturu, inženjering i građevinarstvo (AEC) da kreiraju visokokvalitetne zgrade i infrastrukturu. Koristite Revit za:

  • Modelirajte oblike, strukture i sisteme u 3D sa parametarskom tačnošću, preciznošću i lahkoćom;
  • Pojednostavite rad na dokumentaciji, uz trenutne revizije planova, kota, rasporeda i sekcija kako se projekti mijenjaju;
  • Osnažite multidisciplinarne timove sa specijalnim skupovima alata i jedinstvenim projektnim okruženjem.

Zašto koristiti Revit?

Pokrenite projekte efikasnije

Olakšajte proizvodna opterećenja korištenjem ugrađene automatizacije za dokumentiranje dizajna i upravljanje isporukom.

Objedinite timove i tokove rada

Sačuvajte, sinhronizujte i dijelite BIM i CAD podatke zasnovane na modelu u Revitu i povežite multidisciplinarne timove i tokove posla.

Preuzmite komandu nad vašim dizajnerskim podacima

Koristite Revit kao okosnicu podataka vašeg BIM procesa. Razvijte i implementirajte standarde, tokove posla i sadržaj.

Šta možete da radite sa Revit-om ?

Šta je novo u Revit-u 2023. ?

Bolje performanse, više produktivnih funkcija zasnovanih na vašim zahtjevima i pametniji načini rada s podacima, kako na desktopu tako i u cloudu.

• Alati za modeliranje i dokumentaciju su prošireni i fino podešeni
• Više fleksibilnosti i kontrole za inžinjere konstrukcije uz obnovljeno analitičko modeliranje
• Analiza opterećenja zasnovana na planu za inženjere elektrotehnike štedi vrijeme u ranim fazama projekta
• Fina tačnost podataka, od pravljenja forme do dokumentacije, sa 3D skicom u Revitu i FormIt Pro.
• Objavljeni BIM podaci, uz Revit 2023 i Autodesk Docs.
• Provjerite svjež izgled i osjećaj za Generative Design, Dynamo Player i Dynamo 2.13.