71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Helgi Interaktivna tabla

Techboard 96

Interaktivna tabla

  • Interaktivnost i saradnja
    Čini nastavu ugodnim, uključuje učenike u međuplatformsku saradnju povećavajući nivo pažnje i učenja učenika
  • Tehnologija infracrvenog senzora
    Omogućava korisniku interakciju sa IWB u Finger Touch modu ili sa prstima i uz pomoć olovaka osiguravajući maksimalnu taktilnu performansu u cijelom aktivnom radnom području.

Čvrsta površina protiv lomljenja

Bijela tabla se sastoji od čvrste radne površine otporne na ogrebotine, antirefleksije i protiv lomljenja koja opciono omogućava pisanje kroz uobičajene markere za suho brisanje, poput tradicionalne table.

Softver Oktopus

Novi autorski softver omogućava upravljanje uređajima (napomene, prezentacije), dijeljenje sadržaja i interakciju sa učesnicima sesije.

Višekorisnička tehnologija (multitouch 32)

Do 32 istovremena dodira

Tehničke specifikacije: