Trajne i Cloud aplikacije :

ArchiCAD 23

Alat za idejna rešenja, glavne projekte i prezentacije (rendering, VR, animacije, BIMx). Ima iza sebe preko 30 godina razvoja. Na Mac platformi se pojavio 1984. godine, a na PC računarima je od 1995. godine (pojavom WINDOW 3.11, sa grafičkim interfejsom). Podržava IFC standard i kompatibilan je sa većinom CAD paketa. Pripada klasi softvera Building Smart (OPEN BIM) i lider je BIM tehnologije. Odlična komunikacija sa DWG/DXF, IFC fajlovima. Jednostavno rešenje za TeamWork na svega dva nivoa (radna stanica i server).

ARCHICAD je najstariji BIM paket, poznat pod nazivom Vitual Building. Da je još uvek lider u BIM tehnologiji pokazuje priznanje za najbolji BIM paket, 5 godina za redom od strane Construction Computing Magazine. ARCHICAD je uzor koji drugi prate! Osmišljen je od strane arhitekata za arhitekte i to je jedan od razloga lakoće njegovog korišćenja. ArchiCAD by Graphisoft rješenje je o modelu građevinskih informacija (BIM) dizajnirano za arhitekte, dizajnere, dizajnere interijera i urbaniste.

Proizvod služi malim i srednjim poduzećima, a dostupan je i u mogućnostima postavljanja temeljenih na oblaku i lokalnim potrebama. ArchiCAD ima idejni dizajn koji korisnicima omogućuje izračun površine poda u građevinskom planu. Također sadrži modul vizualizacije koji korisniku omogućuje crtanje fotografija i animacija za građevni plan.

Link proizvođača: ArchiCAD