71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 279F

Alias 2022.

AUTODESK

Alias 2022.

- Neometano surađujte u različitim tokovima posla i ličnostima.
- Povećajte produktivnost i eliminišite potrebu za prebacivanjem između izolovanih sistema.
- Koristite jedan izvor za dizajn od skice do proizvodne površine.
- Virtuelno surađujte u Alias-u uz Create VR for Alias.

Šta je novo u Aliasu 2022

Alias 2022 softver za industrijski i transportni dizajn uključuje nova rješenja za poboljšanje tokova rada, poboljšanja skupa alata klase A i mogućnosti razmjene podataka među timovima.

Portfolio klase A

Uključuje jedinstvene karakteristike, kao što je kreiranje predefinisanih postavki za alate i parametarske mogućnosti.

Dijeljenje i ponovna upotreba podataka o dizajnu

Prilagođeni skupovi funkcija i Dynamo skripte pomažu u kreiranju biblioteka i predložaka koje će koristiti cijeli vaš tim.

Poboljšanja toka rada i procesa

Poboljšan tok rada i korisničko iskustvo, uključujući brže SubD modeliranje i nove Dynamo skripte.

Alati za industrijske površine i dizajn automobila.
Alias softver za industrijski dizajn podržava komunikaciju koncepta, modeliranje dizajna, tehničku obradu, obrnuti inženjering, vizualizaciju dizajna u realnom vremenu i saradnju u inženjerskom razvoju. Dostupan kao softver Alias Concept, Alias Surface ili Alias AutoStudio.

Alias AutoStudio

Alias Surface

Alias Concept